warsztaty kompetencji cyfrowych

Kompetencje cyfrowe to z jednej strony – warunek niezbędny, aby spełnić oczekiwania pracodawców z drugiej zaś – aby nadążyć za postępem technologicznym i ułatwić sobie codzienność, nie tylko w jej sferze związanej z pracą. Kompetencje cyfrowe to umiejętność krytycznego i odpowiedzialnego korzystania z technologii cyfrowych w nauce, w pracy i w życiu społecznym. Obejmują umiejętność korzystania z informacji i danych, komunikowania się i współpracy, korzystania z mediów, tworzenia treści cyfrowych, znajomość zasad cyber-bezpieczeństwa, własności intelektualnej oraz umiejętność rozwiązywania problemów i krytycznego myślenia”.

dostępność cyfrowa 

Omawiamy praktyczne metody wdrożenia zapisów ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej dokumentów, stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz wytyczne WCAG (Web Content Accessibility Guidelines). Podpowiadamy jak przeciwdziałać cyfrowemu wykluczeniu i  udostępnić usługi on-line urzędu dla osób z niepełnosprawnościami.

kontakt:

tandem@wings4u.pl
602 777 149


szkolenia i konsultacje odbywają się
pod adresem: ul. Kopernika 10/3, Nowy Sącz